Badania do aplikacji (sędzia, prokurator, kurator)

Prowadzimy badania psychologiczne mające na celu ustalenie predyspozycji i umiejętności psychologicznych niezbędnych do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego.

Psychotesty Tarnobrzeg, Badania Psychotechniczne Tarnobrzeg