Badania do pozwolenia na broń

Prowadzimy badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń: palną, gazową, myśliwską, sportową.

Ponadto oferujemy badania dla osób zatrudnionych bezpośrednio przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także osób prowadzących działalność gospodarczą z tym związaną.

Psychotesty Tarnobrzeg, Badania Psychotechniczne Tarnobrzeg