Jak przygotować się do badania?

Jak przygotować się do badania??

Należy zabrać ze sobą:
• Dowód osobisty
• Prawo jazdy
• Skierowanie na badanie (z policji, od lekarza, od pracodawcy)
• Okulary (jeśli są używane)

Należy być zdrowym, sprawnym i wypoczętym oraz nie spożywać alkoholu minimum przez 24 godziny.


Jak wygląda badanie?

Badania przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo i obejmują:
• Ocenę sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
• Badanie osobowości, dojrzałości społecznej oraz funkcjonowania w sytuacjach trudnych
• Ocenę sprawności psychomotorycznej
• Indywidualną rozmowę z psychologiemIstotne akty prawne